Monokai

Monokai Faded

(Alfred Theme)

A faded Monokai theme for Alfred.


Monokai Reloaded

(Alfred Theme)

Another Monokai theme based on the new OS X Yosemite Dark Theme


Monokai

(Alfred Theme)

Popular Monokai Theme


Subscribe to RSS - Monokai